Het proces

Het investeringsproces - na de initiele aanvraag - doorloopt in beginsel vijf verschillende stadia met als doel om deze zonder overbodige vertraging af te ronden.

Intake - Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een ondernemingsplan analyseert Atlantic Capital het voorstel en bepaalt of de aanvraag in principe voldoet aan de gehanteerde investeringsvoorwaarden.

Screening - De volgende stap is een of meerdere persoonlijke gesprekken met de ondernemer of potentiele MBI/MBO-kandidaat om meer inzicht te krijgen in het ondernemingsplan en de motivatie van de aanvraag.

Analyse - Na de screening wordt gestart met het formele gedeelte. Dit proces wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het investeringsteam van Atlantic Capital desgewenst aangevuld met externe specialisten. Deze fase wordt ook wel 'due-diligence' genoemd en betreft het analyseren en valideren van het bedrijfs- of businessplan m.b.t. financiën, juridische aspecten, personeel en organisatie, fiscaliteit etc. alsmede een evaluatie van het product, de markt en de concurrentiepositie.

Voorstel - Tijdens het due diligence proces is het de bedoeling dat Atlantic Capital en de ondernemer of MBI/MBO-kandidaat tot overeenstemming komen over de hoofdlijnen van de transactie en vast te leggen in een participatieovereenkomst.

Closing - Zodra beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden van de participatieovereenkomst, legt het investeringsteam het plan voor aan de Raad van Advies van Atlantic Capital. Na de beoordeling worden de contracten opgesteld en ondertekend, waarna de samenwerking begint.