Groeifinanciering

Atlantic Capital richt zich op het creëren van waardegroei binnen de bedrijven waarin wordt geinvesteerd. Een bedrijf dat nieuwe producten wil introduceren, nieuwe markten wil ontginnen of investeringsplannen wil uitvoeren heeft vaak aanvullende financiering nodig. 

Gedurende het investeringsproces focust Atlantic Capital nadrukkelijk op de realisatie van waardeontwikkeling. Tijdens het investeringsonderzoek wordt vastgesteld welke factoren de waarde van het bedrijf bepalen. In samenwerking met de directie en het management van het bedrijf worden plannen en marsroutes opgesteld voor de strategische ontwikkeling en eventuele operationele verbeteringen. De uitvoering en het bijsturen daarvan is en blijft gebaseerd op het realiseren van de beoogde waardegroei.


Enkele voorbeelden van transacties waarbij groeifinanciering is verstrekt: