Bedrijfsopvolging

Het verkopen van een bedrijf is een ingrijpende stap. Voor een ondernemer die vaak jarenlang ziel en zaligheid in zijn bedrijf heeft gestopt, spelen emoties in dit proces een belangrijke rol. 

Bij bedrijven met opvolgingsissues zoekt Atlantic Capital - desgewenst samen met de ondernemer - naar nieuw management in de vorm van een management buy-in (MBI) of buy-out (MBO). Atlantic Capital streeft daarbij naar bestendige relaties met de potentiële kandidaat en het management van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Dit is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect en gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een succesvol bedrijf.

Gedurende het investeringsproces focust Atlantic Capital nadrukkelijk op de realisatie van waardeontwikkeling. Tijdens het investeringsonderzoek wordt vastgesteld welke factoren de waarde van het bedrijf bepalen. In samenwerking met het nieuwe of bestaande management van het bedrijf worden plannen en marsroutes opgesteld voor de strategische ontwikkeling en eventuele operationele verbeteringen. De uitvoering en het bijsturen daarvan is en blijft gebaseerd op het realiseren van de beoogde waardegroei.


Enkele voorbeelden van transacties waarbij bedrijfsopvolging een rol speelde: